Likvidation blir allt vanligare

Det kan konstateras att många svenska bolag läggs ner. Trots att man nyligen startade verksamheten så blir det snart tal om likvidation då den inte håller rent ekonomiskt. Även projekt som startats och drivs av kommuner har visat sig sluta med avvecklingar då företagen inte håller så som tänkt. Det här betyder inte att det nödvändigtvis är mycket svårare nu än tidigare att starta aktiebolag. Kanske är det mer frågan om att många har missat hur viktigt det är att dra igång en verksamhet som bygger på god planering och en affärsplan som håller.

Likvidation i form av konkurs

På senare år så har man sett att det särskilt inom bygg och restaurang förekommer många konkurser. Men det här är inte den enda bransch där det startas företag som snart läggs ner. Anledningen till att det blir likvidation är att det inte håller ekonomiskt. Konkurser är särskilt bekymmersamma eftersom de innebär att man har skulder som inte går att betala. Privatpersoner och företag blir lidande då de inte får igen pengar som satsats på det misslyckade företagets tjänster och produkter.

Konkurser skulle kanske kunna minskas med hårdare krav på vem som får starta företag, och hur. Men det här är inte helt enkelt att implementera. I nuläget så är det inte svårt att dra igång en verksamhet även om det kanske inte blir helt lätt att få företagslån. Med bättre kunskap och stöd till nya företag så skulle man kanske kunna förbättra situationen på lång sikt.

Frivillig likvidation med snabbavveckling

Det sker också frivilliga likvidationer som inte är samma sak som konkurs som beordras av Bolagsverket eller tingsrätten. När man likviderar frivilligt så behöver det hela inte sluta med obetalda skulder. Då kan man istället från start se till att allting läggs ner på ett bra sätt. Om det blir pengar över efter det att man har genomfört likvidation så kan de som äger aktier i bolaget dela på slantarna.

Man kan välja att få hjälp med avvecklingen med det som kallas för snabbavveckling. Det här är en tjänst som är mycket populär. Den går ut på att man säljer bolaget till en bolagsservice som sedan kommer att sköta likvidation. De kommer att göra allt som krävs vad gäller pappersarbete, redovisning och inbetalning av skatt. När man säljer så får man ut pengarna som bolaget är värt minus den avgift som bolagsservicen tar för tjänsten. Det gör att man snabbare kan lämna bolaget som man inte vill driva vidare bakom sig.

Hellre frivillig likvidation

Om det inte går att ändra trenden med bolag som går i konkurs så kan man eventuellt jobba mer med att se till att verksamheter som inte fungerar på ett bra sätt likvideras innan de åsamkar andra skada. Men här krävs det också en hel del utbildning och stöd vilket också ska efterfrågas av de som driver företagen.

8 Feb 2018