Vilka kommer att få likvidera aktiebolag i framtiden?

Hur kommer den framtida handeln att se ut? Vi kan förstås gissa en hel del om vi ser på trender just nu men kan vi även veta vilka som kommer att få likvidera aktiebolag i framtiden? Här ska vi kika lite på saker som skulle kunna ge oss ledtrådar om vilka branscher och företag som kan ligga i riskzonen för likvidation under kommande år.

Små verksamheter kan få likvidera aktiebolag

En del menar att det är oundvikligt. Även om vi i Sverige har tagit emot verksamheter som Amazon på ett svalt sätt så kan vi ju se att trenden pekar mot att det är de stora företagen som kommer att regera. Betyder det att alla små företag kommer att få likvidera aktiebolag då det inte blir någon bit av kakan över?

Så kan det kanske vara när den globala ekonomin genomgår snabba förändringar. Det är de stora bolagen som dominerar på marknaden och så även i Sverige. Det kan bli för svårt för små entreprenörer att hålla sig flytande.

Nya teknologier påverkar också

Under senare år så har det skett stora förändringar i hur företag driver sin verksamhet. Med nya teknologier som AI, artificiell intelligens, så är det lättare för de som redan är stora att bli ännu större. Detta eftersom teknologin gör det möjligt att erbjuda service som är ännu smidigare och effektivare.

Det är klart att små företag också kan hoppa på och använda sig av samma teknik. Men det beror lite på hur pass insatta de är i det som händer. Samtidigt kan vi säga att det givetvis finns större verksamheter som kan få likvidera aktiebolag helt enkelt för att de inte hängde med i utvecklingen.

Därmed kan vi säga att framtidens handel kommer att se mer och mer av de som är med på den nya tekniken. Företag som förstår hur de ska kommunicera och sälja med ny teknik är de som får vara med. Andra får klappa ihop.

När de stora företagen får mer makt

En trend som vi redan tagit upp i denna artikel är att de stora företagen blir större och får mer makt. Det här är något som påverkar konkurrensen och vi ser redan nu att det är de stora företagen som leder. Det lär fortsätta.

Ett större bolag kan erbjuda billigare produkter och tjänster. De kan jobba snabbare tack vare sina resurser och det är förstås något som kan vara svårt för nykomlingar att tävla mot. Kommer detta att innebära att fler nysatsningar går i graven innan de ens kommit igång? Det är mycket möjligt.

Konsumenters roll i utvecklingen

En annan sak som måste nämnas när vi försöker blicka framåt och sia om vilka som kommer att få likvidera aktiebolag är konsumenternas roll i det hela. Vi konsumenter förväntar oss att kunna handla snabbt och billigt online och med appar.

De företag som har svårt att möta detta krav kan också få svårt att finnas kvar på marknaden. När du som konsument får välja mellan en butik med gratis leveranser och blixtsnabb service eller en mindre butik som inte alls har samma hastighet och låga priser så vet du ju vad du väljer.

/butiksskylt.jpg

Politiska beslut kan också påverka handeln

Vi vet av erfarenhet att de politiska besluten får stor betydelse för vilka verksamheter som överlever och vilka som går i graven. Det handlar inte bara om att man satsar på företagsamhet och ger bidrag till nystarter.

För mindre verksamheter kan det bli väldigt kostsamt att leva upp till regler och krav från myndigheter för handel. Det är också något som kan försvåra möjligheten att stå sig mot konkurrensen från större bolag och detta kan leda till att man får likvidera aktiebolag för att undvika en konkurs.

Banker får också betydelse då de bestämmer sig för att bara ge goda villkor och lån till större verksamheter. Det är också något som kan göra det svårt för mindre företag att klara sig och växa.

Summering

Om vi ser på vad som skulle kunna leda till att man kommer att få likvidera aktiebolag i framtiden så pekar mycket mot att det är de små företagen som kommer att få kämpa mest. Allting går i en riktning av stora verksamheter och behov av att kunna handla snabbt och billigt. Därmed kan vi konstatera att det är små verksamheter utan den moderna tekniken som ligger i riskzonen för likvidation under kommande år.

24 May 2023