Risker med att likvidera ab med snabbavveckling

När du vill likvidera ab behöver du inte själv ta hand om processen. Genom att sälja det vilande bolaget kan du få det som kallas för snabbavveckling. Det innebär att du snabbt blir klar med likvidationen som fortgår i ett annat bolags regi. Det finns några risker med detta som du ska vara medveten om.

Du kan inte likvidera ab helt utan ansvar

I grund och botten så stämmer det ju att det bolag som köper ditt ab för avveckling tar över det juridiska ansvaret. Om de jobbar på ett seriöst sätt har du inget att oroa dig för. Men det finns en risk med att likvidera ab med snabbavveckling om detta sköts av ett bolag som inte sköter sig. Då kommer eventuella brott mot svenska bolagsregler att kunna falla tillbaka till dig.

När en bolagsservice säger att de tar över allt juridiskt och administrativt ansvar så gäller det verkligen att de arbetar på ett korrekt sätt. Detta är ditt ansvar att ta reda på innan du säljer!

När bolaget inte likvideras

Det händer faktiskt att bolag som köper ab för att avveckla inte genomför avvecklingen. Seriösa bolagstjänster kommer att försätta ditt ab i frivillig likvidation så snart som de köpt det. Men oseriösa bolag kan göra annat och kanske till och med sälja ditt ab vidare för fortsatt drift!

Detta är inget du vill vara med om så minimera den risken genom att bara jobba med en seriös bolagsservice även om det kostar lite mer. Du kan snabbt undersöka online i forum om det bolag du vill sälja till har betett sig felaktigt tidigare.

Du kanske ångrar dig

En annan risk med att likvidera ab med snabbavveckling är att du gör detta för hastigt och sedan ångrar dig. Det går inte att köpa tillbaka ett bolag som sålts för snabbavveckling. Det är alltså otroligt viktigt att du har tänkt igenom ditt beslut då du säljer ab för att få det likviderat!

/entre_te_och_kaffe_butik.jpg

20 Nov 2022