Vad kostar läkarintyg för adoption?

Idag kan en adoption bli en mycket långdragen process. Vissa får vänta flera år innan det efterlängtade barnet kommer. En del av denna process är att som adoptivförälder bevisa att du har den psykiska hälsa som krävs för att få adoptera ett barn. Det bevisar du med det läkarintyg adoption kräver.

Vad kostar läkarintyg för adoption?

Du får räkna med att betala omkring tusen kronor och kanske lite mer för ett korrekt läkarintyg för adoption. Det är den standardavgift som kliniker som kan hjälpa till med den här typen av intyg tar ut. Avgiften täcker din undersökning såväl som intyget som du sedan kan använda vidare för att bli godkänd som adoptivförälder.

Idag är det enkelt att boka in den här typen av undersökning och moderna svenska kliniker erbjuder givetvis betalningslösningar som gör det enkelt för dig. Om du ser på hela kostnaden för adoption är kostnaden för läkarintyget en väldigt liten del.

Vad är det som undersöks?

Idag är det vanligt att länder som kan erbjuda barn för adoption vill se ett läkarintyg. De vill ta reda på att föräldrarna som adopterar är psykiskt friska. Det här är ju jätteviktigt för barnet som givetvis inte ska adopteras av personer som inte är lämpliga som föräldrar.

Det hela börjar med att läkarintyg adoption i Sverige. Du måste alltså ha ett intyg som krävs av de svenska myndigheterna och det får du från en klinik som är specialiserad på detta. Senare kan det bli så att du även måste ha ett läkarintyg från det land som du kommer att adoptera ett barn från.

Med läkarundersökningen kan man konstatera att du är frisk. Du får ta HIV-test och ger även ett urinprov. På så vis kan man ju även se om du eventuellt har problem med droger. Undersökningen är inte komplicerad och du kan ta reda på exakt vad som undersöks innan du kommer.

Varför är det så viktigt med läkarintyget för adoption?

Om du är en normal och frisk person kanske du inte förstår varför du ska behöva krångla med läkarintyg för adoption. Men då ska du tänka på att alla inte är som du. Det finns absolut personer som inte bör adoptera barn men som ändå försöker.

Det kan komma från en god vilja och dålig självinsikt. Men vi vill ju inte ha en värld där barn som redan har varit med om trauma hamnar hos föräldrar som inte klarar av föräldrarollen. För att säkra att barn som adopteras hamnar hos trygga stabila föräldrar så utförs undersökningen som sedan ger ett intyg om att du är en lämplig förälder.

En del menar att det här är galet för att folk som skaffar egna barn aldrig behöver genomgå tester för detta. Men så kan vi inte tänka. När det gäller barn som ska placeras hos nya familjer i nya länder har vi ju möjligheten att se till att de får bästa möjliga föräldrar. Då är det självklart att undersökningar ska utföras och intyg för adoption ställas ut.

19 Oct 2021