Sälja aktiebolag snabbt men säkert

Visst kan man sälja aktiebolag snabbt. Om tiden är knapp så kanske du väljer en snabbavveckling. Då kommer bolaget inte att drivas vidare och det läggs ner av en bolagsservice som köper det. Men trots att det faktiskt inte är svårt att bli klar med en försäljning av ett vilande bolag snabbt så kan det finnas god anledning till att skynda långsamt.

Sälja aktiebolag eller dra igång igen

Ett vilande bolag finns kvar av en anledning. Det kan vara så att du har tänkt att det hela ska komma igång igen. Tanken var att ett av dina barn skulle ta över. Men nu blev det inte så, och plötsligt så inser du att du vill sälja aktiebolag snabbt. Då är en likvidation ett bra val.

Men om det finns tankar om att dra igång igen så är det förstås viktigt att dessa utforskas innan beslut fattas. Om det finns någon som skulle vilja ta över och få igång verksamheten igen så kan detta vara bättre i längden.

Det är förstås så att du får pengar för att sälja bolag även då du avvecklar det. Men det kan vara så att det finns mer att tjäna på att driva det hela vidare. Se dig därför om. Kanske är det inte ett barn som ska ta över utan en bekant. Eller någon annan som har drivet som krävs för att lyckas.

När bolaget är aktivt så tar det längre tid

Om ett aktiebolag är aktivt så går det inte lika snabbt att sälja det. Då måste du ju besluta hur den här försäljningen ska se ut. Om du vill att någon ska köpa och driva vidare så gäller det att hitta rätt köpare. Det kan ta tid.

Men även om du tänker dig att du ska sälja aktiebolag för att likvidera det så går det inte på en dag. Det kan ju finnas anställda som ska informeras om avveckling eller om att det blir en ny ägare. Det här är processer som tar tid och som inte ska skyndas fram.

Viktigt att göra rätt

I och med att fel kan bli kostsamma så är det bra att skynda långsamt. Och framförallt så ska du se till att få information om hur du gör. Läs igenom information och fatta beslut baserat på genomtänkta tankar.

Det går att få hjälp med att fatta ekonomiska beslut som dessa. Om du känner någon som är bra på företagsamhet så kan det vara personen som du ska prata med. Du kan också kontakta en bolagsservice som hjälper till med avveckling av ab för att få veta mer. De kan ge dig riktlinjer så att du får en uppfattning om hur lång tid det skulle kunna ta att sälja bolaget på detta vis.

20 Sep 2019